Tiếp cận thị trường hiệu quả

Bằng việc đánh giá nội lực cũng như phân tích mô hình kinh doanh, The Blue Ocean hỗ trợ khách hàng xây dựng chiến lược và bộ công cụ để thực hiện các kế hoạch đi đến thị trường một cách suôn sẻ và thành công.

Lập kế hoạch tiếp cận thị trường

 • Kế hoạch xây dựng sổ tay phát triển đa kênh: danh mục sản phẩm, chính sách bán hàng và thương mại, v.v.
 • Kế hoạch truyền thông tích hợp, lịch hoạt động, và kế hoạch ngân sách
 • Lịch hoạt động thương mại.
 • Lập kế hoạch về nguồn nhân lực bán hàng.
 • Kế hoạch phát triển khách hàng thân thiết (Loyalty Program cho cả kênh và/ hoặc khách hàng cuối cùng)

Tư vấn thực hiện

 • Bộ toolkit chuẩn để đo lường, theo dõi kết quả.
 • Xây dựng chỉ tiêu hoạt động cho bán hàng.

Các dịch vụ khác

 • Dịch vụ quản lý MKT & Trade thuê ngoài.
 • Dịch vụ trí tuệ doanh nghiệp (Business Intelligence).
 • Cải tiến quy trình vận hành.
 • Cải thiện hiệu quả kinh doanh.