Tung và Phát triển thị trường cho sản phẩm mới

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ tư vấn liên quan đến Đổi mới và thực hiện Đổi mới, bao gồm nhưng không giới hạn việc xác định Nguồn gốc của Tăng trưởng, phát triển lộ trình Đổi mới và chiến lược Phát triển Thị trường Sản phẩm mới.

Trong sự thay đổi chóng mặt của thị trường, động lực phát triển lớn nhất của một doanh nghiệp nằm ở khả năng cải tiến và sáng tạo. Với đội ngũ chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại các tập đoàn nước ngoài. The Blue Ocean sẽ giúp doanh nghiệp bạn xây dựng chiến lược cải tiến, tung và phát triển dòng sản phẩm mới vào thị trường thành công.

Những dịch vụ chúng tôi cung cấp bao gồm:

  • Xác định cơ hội phát triển sản phẩm mới.
  • Lập kế hoạch ra sản phẩm mới và chỉ tiêu kinh doanh.
  • Tư vấn chiến lược nhãn hàng.
  • Tư vấn kế hoạch đưa sản phẩm mới ra thị trường hiệu quả & tư vấn triển khai trong 12-18 tháng từ khi tung.