Phát Triển Chiến Lược Thương Mại Điện Tử, Mô Hình Kinh Doanh O2O

The Blue Ocean hỗ trợ các doanh nghiệp trong nỗ lực xây dựng chiến lược Nhà bán lẻ điện tử phù hợp, Thực thi kế hoạch và Vận hành thành công Thương mại điện tử E2E.

Thương mại điện tử, mua sắm trực tuyến đang là xu hướng hiện nay trên thị trường. Để tối ưu hóa lợi nhuận và doanh thu của doanh nghiệp, chuyển đổi số đang là lựa chọn của các công ty Việt Nam. The Blue Ocean có thể mang đến cho doanh nghiệp một chiến lược chuyển đổi kỹ thuật số phù hợp cho doanh nghiệp của bạn. Chúng tôi đã có một số trường hợp thành công trong quá khứ và chúng tôi tự tin với khả năng của mình.

Xây dựng chiến lược phát triển kênh

 • Kinh doanh thông minh (Business intelligence).
 • Lập kế hoạch phát triển kênh & playbook cho kênh.
 • Xây dựng kế hoạch hợp tác với từng nhà bán lẻ (JBP).

Tư vấn triển khai

 • Kết nối đội ngũ khách hàng của Nhà bán lẻ.
 • “Pitching” và Thương thảo.
 • Phát triển danh mục sản phẩm tối ưu theo kênh & chụp hình bằng công nghệ tự động mới nhất.
 • Làm marketing nội dung sản phẩm, truyền thông & marketing kỹ thuật số.
 • Niêm yết trên các sàn Thương mại điện tử trong và ngoài nước.

Các dịch vụ khác

 • Dịch vụ quản lý đa kênh thuê ngoài (outsourcing).
 • Trên nền tảng cam kết doanh thu.
 • Kinh doanh online quốc tế (Walmart, Amazon, Alibaba).
 • Tìm kiếm nguồn hàng.
 • Phát triển kinh doanh từ Offline đến Online (O2O).